25.1.11

Heritage village.
Bedouin-bostad. (endast för utställning)Olika dadel-sorter.Killen var skillad.Snäckskal.Inga kommentarer: